Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 3:

Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Utworzono dnia 01.12.2020

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 listopada 2020 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 200% do 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie. ....

czytaj dalej... na temat: Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Wspieraj Seniora

Utworzono dnia 30.11.2020

Koordynator Projektu "Wspieraj Seniora" :  

Agnieszka Nowicka - tel: 81 531 55 23, 510 010 112

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. 

Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11.

To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.....

czytaj dalej... na temat: Wspieraj Seniora

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Jaszczowie

Utworzono dnia 07.10.2020

OFERTA COM JASZCZÓW

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Jaszczowie (21-020 Milejów)  jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Łęczyńskiego. Jego działalność finansowana jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Centrum mieści się w nowo wybudowanym budynku parterowym na terenie byłego szpitala powiatowego. Obiekt jest pozbawiony barier architektonicznych i  w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych....

czytaj dalej... na temat: Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Jaszczowie

INFORMACJA

Utworzono dnia 01.09.2020

Wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej  informuje, iż rozpoczyna wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Żywność jak co roku będzie wydawana  przez  Lubelskie Stowarzyszenie Samopomocy w Łęcznej....

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Utworzono dnia 20.08.2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla 7 osób bezdomnych (prognozowana liczba) z terenu gminy Łęczna.

czytaj dalej... na temat: ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Samodzielni i niezależni!” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Utworzono dnia 08.07.2020

Projekt „Samodzielni i niezależni!” realizowany jest przez Fundację Heros w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęcznej w ramach Osi 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

czytaj dalej... na temat: Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Samodzielni i niezależni!” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W tym roku nie musisz składać kolejnego wniosku o „500+”

Utworzono dnia 26.06.2020

Ważne informacje dla rodziców

Przypominamy – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. – Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r....

czytaj dalej... na temat: W tym roku nie musisz składać kolejnego wniosku o „500+”

Wnioski o „Dobry Start” już od lipca online

Utworzono dnia 23.06.2020

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start  przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy....

czytaj dalej... na temat: Wnioski o „Dobry Start” już od lipca online