Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 5:

PUNKT KONSULTACYJNO -INFORMACYJNY

Utworzono dnia 06.04.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz ograniczeniem kontaktowania się i przemieszczania, wprowadzonym przez Rząd RP, wszystkie Konsultacje w ramach działań Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzone będą w formie rozmowy telefonicznej W ramach Punktu zaplanowane zostały następujące działania ...

czytaj dalej... na temat: PUNKT KONSULTACYJNO -INFORMACYJNY

INFORMACJA

Utworzono dnia 03.04.2020

Protokół z udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 1000 euro

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

Utworzono dnia 01.04.2020

 W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz ograniczeniem kontaktowania się i przemieszczania, wprowadzonym przez  Rząd RP, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej zaleca założenie rachunku bankowego i dostarczenie do MOPS  w Łęcznej, z uwagi...

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

Zarządzenie

Utworzono dnia 20.03.2020

W sprawie organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęcznej w warunkach zagrożenia  epidemicznego...

czytaj dalej... na temat: Zarządzenie

INFORMACJA

Utworzono dnia 12.03.2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związana z pojawieniem się na terenie Województwa Lubelskiego przypadków koronowirusa zwracamy się z prośbą o załatwianie wszystkich spraw, które są możliwe do załatwienia drogą elektroniczną (mail: poczta@mops.leczna.pl, Epuap) bądź telefonicznie (wykaz telefonów na stronie https://www.mops.leczna.pl  w zakładce pracownicy).
Jednocześnie chcemy poinformować, iż w związku z zamknięciem m.in. placówek oświatowych przewidujemy zwiększoną ilość absencji wśród naszych pracowników, a co za tym idzie czas załatwiania spraw może być znacznie wydłużony.
Prosimy w miarę możliwości o unikanie kontaktów bezpośrednich z pracownikami MOPS Łęczna.

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Utworzono dnia 09.03.2020

Postępowanię w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług cateringowych. 

czytaj dalej... na temat: ZAPYTANIE OFERTOWE

PUNKT KONSULTACYJNO INFORMACYJNY

Utworzono dnia 09.03.2020

współfinansowany z Gminnego Programu Przeciwdziałania Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Działalność punktu odpowiada na ważne potrzeby społeczne w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Założenia Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego to: zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie, zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych, niwelowaniu skali zjawiska przemocy i agresji oraz przeciwdziałanie uzależnieniom....

 

 

czytaj dalej... na temat: PUNKT KONSULTACYJNO INFORMACYJNY

INFORMACJA

Utworzono dnia 24.02.2020

22 Lutego Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
24 – 28  luty 2020r.

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych w ramach organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Łęcznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęcznej  dyżury będą pełnić:....

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Utworzono dnia 21.02.2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez neurologopedę, pedagoga i fizjoterapeutę w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z diagnozą zespół Downa w miejscu zamieszkania zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub innych wskazań uzasadniających konkretnie potrzeby podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej, na podstawie:

art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

oraz

Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).

czytaj dalej... na temat: ZAPYTANIE OFERTOWE

INFORMACJA

Utworzono dnia 11.02.2020

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Łęczyńskiego będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, które obejmuje również nieodpłatną mediację...

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA