Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent rodziny

Z pomocy Asystenta Rodziny skorzystać mogą rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Do zadań Asystenta rodziny należy:

  • Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;  w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, problemów wychowawczych z dziećmi; 
  • wspieranie aktywności społecznej rodzin; motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

 

 Kontakt:

tel. 81 53 15 523
e-mail: poczta@mops.leczna.pl
pon. - pt. 7.00 - 15.00
wt. 8.00 - 16.00