Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą

Spotkania grupy będą odbywać  się jak w poprzednich latach dwa razy w miesiącu (we wtorki) w godzinach 15.30-18.00 w siedzibie Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Jaśminowa 4, sala konferencyjna nr 212.  

Terminy spotkań grupy będą na bieżąco umieszczane na stronie www.mops.leczna.pl

Udział w grupie jest bezpłatny i anonimowy.

Głównym celem pracy grupy wsparcia dla kobiet uwikłanych w przemoc jest nabycie przez uczestniczki umiejętności chronienia się przed krzywdzeniem oraz minimalizacja jego skutków.

Cele szczegółowe:

 - Zwiększenie wiedzy uczestniczek na temat mechanizmów przemocy domowej

- Wzmocnienie poczucia własnej wartości

- Zwiększenie poczucia wpływu na własne życie odbudowanie własnych granic i praw oraz zwiększenie umiejętności ich ochrony

- Nabycie umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć w sposób konstruktywny

- Nabycie umiejętności ochrony własnych dzieci przed przemocą

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Działanie współfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Osoby do kontaktu:
Monika Bańka:  tel. 81/ 531-55-14 lub 537 404 430