Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

  • Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
    • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
    • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
    • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
    • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.