Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Instytucje pierwszego kontaktu

INSTYTUCJE PIERWSZEGO KONTAKTU
GDZIE SZUKAĆ POMOCY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej,
ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna,
tel. 81/ 462-83-74,
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00,
wtorek 8:00-16:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, tel. 81/ 531 53 84
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00

Stowarzyszenie  „MONAR” Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Łęcznej,
ul. Pl. Kościuszki 1, 21-010 Łęczna, tel. 81/ 462 87 21

Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej,
ul. Księży Wrześniewskich 10,
21-010 Łęczna, tel. 997, 81/ 752 72 10
czynna cała dobę.

Regionalne Centrum Trzeźwości „MAKSYMILIAN”
w Łęcznej
,
ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna, tel. 81/ 462-94-99, dyżury: wtorek-sobota w godzinach 17:00- 20:00

Grupy samopomocowe:
ALL-ANON poniedziałek 17:00-19:00 (w RTC ”Maksymilian”)
A-A środa 17:00-19:00, niedziele  9:00-11:00 (w RTC ”Maksymilian”)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęcznej,
Pl. Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, tel. 81/ 752 11 50
(pisma można składać w Urzędzie Miejskim)
Komisja pracuje w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-17:00 w lokalu Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 22

Poradnia Terapii Uzależnień
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna (siedziba Szpitala Powiatowego w Łęcznej),
tel. 81/ 752 00 82

Poradnia terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
ul. Górnicza 3,
21-010 Łęczna, tel. 81/ 752 07 41

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej,
ul. Akacjowa 11, tel. 81/ 462 72 74

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej,
ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna, tel. 81 462 25 89,
codziennie w godz. 8:00-15:00

Kuratorzy Sądu Rodzinnego IV Wydział Rodzinny
i Nieletnich

ul. Kardynała Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik- zespoły kuratorskie tel.  81/ 464 89 24

Zakład Lecznictwa Odwykowego- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia,
ul. Abramowicka 2, 20-709 Lublin, tel. 81/ 744-30-61
•    Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Abramowicka 2, Lublin, tel. 81/ 744-30-61
•    Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Abramowicka 4b, Lublin, tel. 81/ 744-30-61
•    Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Abramowicka 4b, Lublin, tel. 81/ 744-30-61

Ośrodek Leczenia Uzależnień,
ul. Karłowicza 1, 20-027 Lublin, tel. 81/ 532-13-82,
81/ 534-74-04
Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 20-078 Lublin,
tel. 81/532-48-22