Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

 1. Dowierciał Wioleta – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej,
 2. Sikora Anna – Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej,
 3.  Jaroszek Patrycja – Asystent rodziny w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęcznej,
 4.  Budzyńska Renata - Pedagog w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
 5. Kłodzińska Joanna - Pedagog w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
 6. Dudek Agata - Kierownik Stowarzyszenia MONAR, Poradni Profilaktyczno- Konsultacyjnej w Łęcznej,
 7.  Fleszyńska-Haratym Katarzyna – Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IV Zespół  Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich,
 8.  Gacyk Jolanta - Położna Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „LEK-MED 3” w Łęcznej,
 9. Wyszomirski Tomasz - Dzielnicowy w Zespole Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej,
 10.  Mrugała Tomasz - dzielnicowy w Zespole Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej,
 11. Wyszomirski Grzegorz - dzielnicowy w Zespole Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej,
 12. Roczniewski Paweł - Dzielnicowy w Zespole Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej,
 13.  Kamińska Joanna- Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęcznej,
 14. Skiba Monika – Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
 15. Werpachowska-Czuchryta Joanna – Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych ,
 16.  Wąsik Jarosław -kurator z IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich z Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z Siedziba w Świdniku ,
 17. mgr Dagmara Czyżyk-Bicka - Pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
 18. Iwona Wiśniewska – Pedagog w Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej;
 19.  Winiarska Marzena - Pedagog  w Szkole Podstawowej nr 4  im.Papieża Jana Pawła II w Łęcznej
 20. Iwanicki Rafał - Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Lublinie Dział ds. Wojskowych.